Seminar - Creștinul în cetate

Vineri, 7 Decembrie 2018 - ora 18:00

Cetatea Oradea, Grota Roșie

Un subiect prea puțin discutat, dar totuși de o mare necesitate: Creștinul în cetate. Ce rol are creștinismul în societatea de azi? Mai există separația dintre biserică și stat? Ar trebui să fie? Cum trebuie să fie creștinul în societate, în calitatea sa de cetățean? Cum poate contribui creștinul la schimbarea societății, la transformarea conștiinței civice, la dezvoltarea națiunii? Despre toate aceste subiecte vom discuta mai în detaliu cu Adrian Papahagi, în 7 decembrie, ora 18:00 în Cetatea Oradea, la seminarul ”Creștinul în cetate”.

În cetate, astăzi, creştinul are nevoie de un manual de supravieţuire, iar Adrian Papahagi a schiţat un astfel de manual şi l-a publicat la Editura Doxologia, în Colecţia Eseu.

„Creştinul în cetate“ este o carte remarcabilă şi merită citită cu mare atenţie pentru că explică publicului român un lucru esenţial, şi anume, faptul că „ordinea politică şi administrarea ei nu pot fi reduse la simple forme, formule sau modele instituţionale. Mai precis, că instituţiile, politicile şi organizaţiile guvernanţei publice sunt în ultimă instanţă tot atât de bune sau tot atât de rele pe cât sunt oamenii ce le creează, adoptă, menţin şi conduc“, după cum afirmă Paul Dragoş Aligică în prefaţa volumului.

Adrian Papahagi este conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj. Medievist, doctor în filologie la Universitatea Paris IV - Sorbonne (2006), a fost elev străin al École Normale Supérieure şi bursier al The Warburg Institute - Londra, Maison française dâOxford şi New Europa College - Bucureşti. Între 1999-2003, a predat la Sorbona şi la Institutul Catolic din Paris. A publicat câteva zeci de studii de medievistică în periodice importante, precum şi la edituri prestigioase, cum ar fi Palgrave-Macmillan, Brepols sau Presses de lâUniversité de Paris - Sorbonne.